1
/ 1
1
/ 1
znak: 02/09/2018

System Identyfikacji Wizualnej, wybrane materiały informacyjno-promocyjne, projekt + wdrożenie + administracja WWW.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Akceleratora Inteligentnych Miast wraz z dostarczeniem wybranych materiałów informacyjno-promocyjnych i przygotowaniem docelowego projektu graficznego serwisu WWW oraz opracowanie, […]

1
/ 1
1
/ 1
znak: 02/09/2018

System Identyfikacji Wizualnej, wybrane materiały informacyjno-promocyjne, projekt + wdrożenie + administracja WWW.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Akceleratora Inteligentnych Miast wraz z dostarczeniem wybranych materiałów informacyjno-promocyjnych i przygotowaniem docelowego projektu graficznego serwisu WWW oraz opracowanie, […]