O nas


Kim jesteśmy

Akcelerator Inteligentnych Miast powstał z inicjatywy osób związanych z inARGO i ENERFUND oraz z branżami innowacyjnych technologii ICT/IoT, Smart Cities i funduszy venture capital.

Wspieramy się grantem e-Pionier – nasz wniosek do NCBR o jego przyznanie uzyskał bardzo wysoką ocenę.

Pomagamy rozwiązywać problemy polskich miast tworząc innowacje IT. Budujemy i wspieramy zespoły zdolnych programistów i specjalistów dziedzinowych.

Tworzymy start-upy! Wspieramy w rozkręcaniu biznesu i pozyskaniu kolejnych inwestorów.

Rozwiązania IT adresujemy do samorządów, z którymi blisko współpracujemy, w myśl idei Smart City – tak, aby mieszkańcom miast na codzień żyło się lepiej.


E-Pionier

E-Pionier to inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBR realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC): Działanie 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”.

NCBR przekazuje środki wyspecjalizowanym akceleratorom – podmiotom, które przedstawiły najlepsze pomysły na animowanie i kompleksową obsługę procesu identyfikacji problemów, tworzenia innowacyjnych rozwiązań ICT i komercjalizacji wyników przez zakładanie start-upów. Każdy z akceleratorów mógł otrzymać z grantu do 80% środków niezbędnych do realizacji swojego programu.

AIM oraz Akcelerator ATIP wybrane w obu konkursach!

Metryczka naszego projektu