Jak działamy


Inicjujemy przedsięwzięcia polegające na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań IT:

Identyfikujemy wyzwania w obszarze Smart City przy współpracy z samorządami, dostawcami technologii i jed- nostkami naukowymi. Wyzwanie może zgłosić każdy, a dla najciekawszych szukamy pomysłów na ich rozwiazanie.
Zobacz wyzwania.

Akcelerujemy. Kompletujemy zespoły interdyscyplinarne i aktywnie wspieramy je w całym procesie budowy i testowania rozwiązania. Zapewniamy mentoring technologiczny i biznesowy oraz finansujemy wynagrodzenia zespołu i niezbędną infrastrukturę.

Komercjalizujemy wyniki → zakładamy start-upy i robimy wszystko, żeby pomóc rozkręcić działalność, pozyskać kolejnych klientów i inwestorów. Wspieramy nowe spółki swoim doświadczeniem i kontaktami w całym procesie. Utworzymy minimum 6 dobrych rozwiązań i 6 start-upów. Akcelerator obejmuje część udziałów.

Inicjujemy przedsięwzięcia polegające na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań IT:

Identyfikujemy wyzwania w obszarze Smart City przy współpracy z samorządami, dostawcami technologii i jed- nostkami naukowymi. Wyzwanie może zgłosić każdy, a dla najciekawszych szukamy pomysłów na ich rozwiazanie.
Zobacz wyzwania.

Akcelerujemy. Kompletujemy zespoły interdyscyplinarne i aktywnie wspieramy je w całym procesie budowy i testowania rozwiązania. Zapewniamy mentoring technologiczny i biznesowy oraz finansujemy wynagrodzenia zespołu i niezbędną infrastrukturę.

Komercjalizujemy wyniki → zakładamy start-upy i robimy wszystko, żeby pomóc rozkręcić działalność, pozyskać kolejnych klientów i inwestorów. Wspieramy nowe spółki swoim doświadczeniem i kontaktami w całym procesie. Utworzymy minimum 6 dobrych rozwiązań i 6 start-upów. Akcelerator obejmuje część udziałów.